Mechanıcal Behavıor Examınatıon Of Tıtanıum Metal MatrıxComposıte Reınforced Wıth Boron Nıtrıde Powder


TOPCU İ., OKTAY İ., GÜLLÜOĞLU A. N.

12th International Nanoscience and Nanotechnology Conference, Kocaeli, Türkiye, 3 - 05 Haziran 2016

  • Yayın Türü: Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Kocaeli
  • Basıldığı Ülke: Türkiye