Sulu Ortamda Pikle Derilerde Yağ Gidermede Noniyonik ve Katyonik Yüzey Aktif Maddelerin Birlikte Kullanımı ve Flotte pH sının Yağ Gidermeye Etkisi


Cantürk Talman R. Y. , Uzunören N.

I. Ulusal Deri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 7 - 08 Ekim 2004, ss.683-687

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.683-687

Özet

Bu çalışmada noniyonik ve katyonik yüzey aktif maddeler (YAM) ayrı ayrı ve birlikte kullanılarak pikle deriden yağ giderme prosesine uygulanmış ve flotte pH sının yağ gidermeye etkisi araştırılmıştır.

Pikle deriden yağ giderme için, boyun, kuyruk, karın ve kimyasal alan olmak üzere dört farklı bölgeden örnekleme yapılmıştır. Her bölgeye ayrı ayrı yağ giderme prosesi uygulanmış ve tüm örnekler IUC.4 göre (dikloro metan ile yağ ekstraksiyonu) yağ analizleri yapılarak değerlendirilmiştir. %4 ve %7 oranlarında noniyonik YAM’ leri kullanılarak yapılan yağ giderme analizleri, aynı oranlarda noniyonik ve katyonik YAM’ lerinin eşit olarak katılmasıyla tekrarlanmıştır. pH’ ın yağ gidermeye etkisini saptamak amacıyla pH 5,5 ve 6,5 olacak şekilde yağ giderme oranları ayrı ayrı hesaplanmıştır.

Yapılan ölçümler sonucunda; her 4 bölge için, ortalama %90 yağ giderme oranı, en optimum çalışma koşulu olan %4’ lük noniyonik ve katyonik YAM’ lerinin eşit oranlarda katılımıyla ve pH 5,5’ ta elde edilmiştir. Ancak aynı karışımla pH 6,5’ ta çalışıldığında veriminin en düşük oranda olduğu gözlenmiştir.

Sonuç olarak yağ giderme prosesinde; düşük derişimlerde noniyonik ve katyonik YAM’ lerinin eşit oranda az miktarda kullanımlarının özellikle pH değişimine bağlı olarak sinerjik bir etki yaratarak hem maliyet hem de çevre kirliliği açısından göz önünde bulundurulduğunda saptanan optimum koşulların deri işlentisi alanındaki önemi vurgulanmıştır.