Kalp Hastalıklarında değiştirilebilen ve değiştirilemeyen risk faktörleri


Polat M. G. , Yıldız Özer A.

Kardiyak Rehabilitasyon, Hülya Harutoğlu, Editör, Hipokrat Yayınevi, Ankara, ss.103-124, 2018

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Mesleki Kitap
  • Basım Tarihi: 2018
  • Yayınevi: Hipokrat Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.103-124
  • Editörler: Hülya Harutoğlu, Editör

Özet

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar (BOH)” grubunun en tehlikeli üyesi olarak tanımlanan Kardiyovasküler Hastalıklar (KVH), çağımız en yaygın mortalite nedenlerinden biridir. KVH, koroner kalp hastalıkları, serebrovasküler hastalıklar, hipertansiyon, periferik arter hastalığı, romatizmal kalp hastalıkları, konjenital kalp hastalıkları, kalp yetmezliği ve kardiyomiyopati gibi farklı özür ve prognostik faktöre sahip patolojileri içerir. 2015 yılında dünya genelinde toplam 56 milyon kişinin yaklaşık 17.7 milyonu (%31.61) kardiyovasküler hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirmiştir. DSÖ tarafından ülkelerin İnsani Gelişme Endeksi baz alınarak yayınlanan BOH raporuna göre İnsani Gelişme Endeksi yüksek, orta ve düşük olan ülkelerde, KVH en önemli kitlesel yeti yitimi, morbidite ve mortalite nedeni olup mortalitenin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkisi bulunmamaktadır