Sağlık Davranışlarının Geliştirilmesinde Yaşantılayarak Öğrenme Uygulaması


Sarıkaya Ö.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, cilt.2, ss.95-101, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 2 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2009
  • Dergi Adı: Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi
  • Sayfa Sayısı: ss.95-101

Özet

Giriş: Hemşirelik öğrencilerinin sağlıkla ilgili kişisel uygulamaları, verdikleri sağlık eğitimlerinin niteliğini etkiler.

Amaç: Araştırma, hemşirelik öğrencilerinin, sağlıkla ilgili bir davranış değişikliği yaşantılaması sürecindeki bireysel

deneyimleri, duygu ve düşüncelerini tanımlamaya yönelik niteliksel bir çalışmadır. Yöntem: Araştırmanın örneklemini,

Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndaki 113 öğrenci oluşturdu. Çalışma kapsamında, öğrencilerden kendi

karar verdikleri sağlıkla ilgili bir davranışını değiştirmeleri ve bu deneyim sırasında yaşadıkları duygu ve düşüncelerini

yapılandırılmış bir forma yazmaları istendi. Veriler, iki sömestr boyunca (2004 ve 2005 yılı bahar dönemi), sağlık

eğitimi dersi kapsamında toplandı. Bulgular: Öğrencilerin karar verdikleri davranışlar, daha çok sağlığı geliştirmeye

yönelik davranışları içeriyordu. Davranışlar; dengeli ve düzenli beslenmek, düzenli su içmek, fizik egzersiz ve düzenli

spor yapmak, kilo vermek, ağızdiş sağlığını geliştirmek, sigarayı azaltmak/bırakmak, düzenli uyumak, istenmeyen bazı

alışkanlıklardan kurtulmaktı. Davranış değişikliği kararında hem içsel hem de dışsal faktörler etkiliydi. Davranış

değişikliği kararına tamamen bağlı kalanların oranı daha az olmasına rağmen, bu süreçte algılanan yararlar, yaşanan

sorunlardan daha fazlaydı. Uygulamada ifade edilen duygu ve düşünceler, daha çok davranış değişikliği sürecine

yönelikti. Süreçte yaşanılanlara somut örnekler verilmeli.

Sonuç: Bu araştırma sonrası, öğrencilerinin sağlığı geliştirme davranışları konusundaki farkındalıklarını, süreci

yönetme ve istenmeyen etkilerle baş etme deneyimlerini hemşirelik uygulamalarında kullanabilecekleri

düşünülmektedir.