10. Sınıf Öğrencilerinin İkinci Dereceden Denklemler Bağlamındaki Argümantasyon Temelli Problem Çözme Süreçlerinin İncelenmesi


ŞENGÜL S. , ALTINEL Ç. Ş.

2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, 26 - 28 Ekim 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri