SS174 - Mini Perkütan Nefrolitotomi ve Fleksible Üreteroskopi Kullanılarak Uygulanan Böbrek Taşı Cerrahilerinin Böbrek Parankimi Üzerindeki Etkilerini Değerlendirilmesi


ALLAHVERDIYEV E., ŞENER T. E. , TANIDIR Y.

4. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 04 Kasım 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye