NANO BAKIR OKSİT PARTİKÜLLERİNİN JAPON BALIĞI (Carassius auratus) SOLUNGAÇLARINDAKİ HİSTOPATOLOJİK ETKİLERİ


Yavaş C., GÜLSOY N.

1. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, 7 - 10 Aralık 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri