Dermatolojı̇k hastalıklarda hedefe yönelı̇k dar bant ultravı̇yole B tedavı̇sı̇nı̇n etkinlik ve güvenı̇lı̇rlı̇ğı̇nı̇n retrospektı̇f olarak değerlendı̇rı̇lmesı̇


ESEN SALMAN K., SALMAN A. , ALTUNAY İ.

26. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Türkiye, 19 - 23 Ekim 2016

  • Yayın Türü: Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye