Mikozis Fungoides: Etyopatogenez


Salman A.

in: Deri Lenfomaları, Dilek Bayramgürler, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.25-30, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.25-30
  • Editors: Dilek Bayramgürler, Editor

Abstract

Mycosis fungoides is the most frequent type of cutaneous T cell lymphomas. Etiology and pathogenesis of the disease which typically manifests with cutaneous patch, plaque and/or tumoral lesions, have not been fully elucidated yet. Interactions between the genetic and environmental triggers are thought to be possible contributors. Herein, the role of environmental, genetic, molecular and im- munologic factors in the pathogenesis of mycosis fungoides will be reviewed in the light of recent genetic and molecular studies.

Mikozis fungoides, kutanöz T hücrellenfomaların en sık görülen tipidir. Deride tipik olarak yama, plak ve/veya tümöral lezyonlarla ortaya çıkan hastalığın etiyolojisve patogenezhenüz tam olarak aydınlatılamamıştır. Genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimsonucu ortaya çıktığı şünülmektedir. Bu derlemede özellikle son yıllarda artan genetik ve moleküler çalışmalarıışığında, mikozis fungoidesin etyopatogenezinde rol oynadığı şünülen çevresel, genetik, moleküler ve immünolojik faktörler gözden geçirilmiştir.