A Multidisciplinary Treatment of Subgingivally Fractured Central Incisor Tooth


HARIRI R., BEYCAN K. , ACAR Z. A. , KÖSE K. N. , BOOTORABİ S., ŞANIVAR Z.

XV. ULUSLARARASITÜRK ORTODONTİ DERNEĞİ KONGRESİ, 1 - 05 Ekim 2016

  • Yayın Türü: Bildiri