PULMONER LENFANJİOLEİMYOMATOZİSTE SİROLİMUS DENEYİMİ: İKİ VAKA NEDENİ İLE


MERCANCI Z. , kocakaya d., OLGUN YILDIZELİ Ş. , KARAKURT S.

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 21. YILLIK KONGRESİ, Türkiye, 11 - 15 Nisan 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye