SANTRİFÜGASYON, DONDURMA, ÇÖZDÜRME ve TEKRAR SANTRİFÜGASYON İŞLEMLERİNİN ÖZELLİKLİ KOAGÜLASYON PARAMETRELERİNE ETKİSİ


VATANSEVER P., YAMAN A., ŞİRİKÇİ Ö. , HAKLAR G.

Uluslararası Katılımlı KBUD Prenaalitik Sempozyumu, 23 - 24 Mart 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri