Using the arts in general practice/family medicine education: experiences and way to go ahead?


AKMAN M. , tiljak h., ÇİFÇİLİ S. S. , Vrci Keglevic m.

wonca avrupa kongresi, 28 Haziran - 01 Temmuz 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri