Ortaokul Öğrencilerinin Konuşma Edimlerinde Söylem Belirleyici Eğilimleri


Creative Commons License

Benzer A.

Dilbilimde Güncel Tartışmalar, Kemal İşeri, Editör, Dilbilim Derneği Yayınları, İzmir, ss.133-148, 2019

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: Dilbilim Derneği Yayınları
  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Sayfa Sayıları: ss.133-148
  • Editörler: Kemal İşeri, Editör

Özet

Bu araştırmada, ortaokul öğrencilerinin okudukları metinleri anlatırken kullandıkları söylem belirleyicilerin edimbilim açısından betimlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul’da bir ortaokulda 5, 6, 7 ve 8. sınıfta öğrenim gören seçkisiz olarak belirlenen 4 kız ve 4 erkek (n=8) öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama süreci üç hafta sürmüştür. Araştırmada söylem çözümlemesi ve işlevsel yaklaşım inceleme yöntemleri birlikte kullanılarak edimbilimsel inceleme yapılmıştır. Öğrencilerin okudukları metinle ilgili kayıt altına alınan sözlü anlatımları CHILDES metoduna göre yazılmış ve biçimbirimsel olarak kodlanmıştır. Öğrencilerin kullandıkları söylem belirleyicilerin neler olduğu oluşturulan kod listelerine göre CLAN programının FREQ komutu ile hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin 21 farklı işlevde söylem belirleyicisi kullandıkları tespit edilmiştir.

Bu araştırmada, ortaokul öğrencilerinin okudukları metinleri anlatırken kullandıkları söylem belirleyicilerin edimbilim açısından betimlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul’da bir ortaokulda 5, 6, 7 ve 8. sınıfta öğrenim gören seçkisiz olarak belirlenen 4 kız ve 4 erkek (n=8) öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama süreci üç hafta sürmüştür. Araştırmada söylem çözümlemesi ve işlevsel yaklaşım inceleme yöntemleri birlikte kullanılarak edimbilimsel inceleme yapılmıştır. Öğrencilerin okudukları metinle ilgili kayıt altına alınan sözlü anlatımları CHILDES metoduna göre yazılmış ve biçimbirimsel olarak kodlanmıştır. Öğrencilerin kullandıkları söylem belirleyicilerin neler olduğu oluşturulan kod listelerine göre CLAN programının FREQ komutu ile hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin 21 farklı işlevde söylem belirleyicisi kullandıkları tespit edilmiştir.