İbnu’xxl-Ekfanî’xxnin İkmalu’xxs-Siyase fi ilmi’xxl-firase adlı eseri


Fazlıoğlu Ş.

Divan İlmî Araştırmalar, sa.10, ss.227-238, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2001
  • Dergi Adı: Divan İlmî Araştırmalar
  • Sayfa Sayıları: ss.227-238

Özet

Bu çalışmada İbnu’l-Ekfânî’nin (öl. 749/1348) hayatı ve eserleri kısaca tanıtıldıktan sonra, “İlm-i firâset” sahasındaki henüz neşredilmemiş İk- mâlu’s-siyâse fî ilmi’l-firâse adlı yazma eseri incelenecek, yer yer tercümesi verilecek ve değerlendirmesi yapılacaktır.