İç Mekânda Renk Algısı ve Psikolojiye Etkileri


Alici N., Göker Paktaş M.

Modular Journal, vol.3, no.1, pp.89-105, 2020 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Modular Journal
  • Page Numbers: pp.89-105

Abstract

Mekanlar sahip oldukları donatılar ve işlevler ile anlamlanır, renkler ile kullanıcılara psikolojik etkiler yapar ve kimlik kazanır. Renk, mekanın kullanıcı ile iletişim kanalıdır. İnsanların ve toplumların karakterini, kimliğini, sosyo-kültürel birikimini, psikolojisini, coğrafyasını yansıtan renkler, mekanlar aracılığıyla insanlara bütün bu birikimlerin farklı etkilerini yansıtır.

Mekan, renk, ve insan ilişkisinin güçlü ve karmaşık olması beraberinde bu ilişkinin devamlı oluşu, insanların ondan etkilenmesi konunun önemini göstermekle birlikte araştırmanın nedenini oluşturmaktadır. Makalede mekan ve mekan algısı sonrasında renk tanımı ve rengin tür, değer, doygunluk gibi özellikleri açıklanmıştır. insan psikolojisi ve bireysel renk psikolojisi, toplumsal renk psikolojisi, mekanda renk kullanımı ve psikolojik etkileri ile rengin mekanlarda kullanımı sonucunda bireyler üzerinde oluşturduğu psikolojik etkiler irdelenmiştir. Makalede araştırma yöntemi olarak literatür taraması, tezler, makaleler, kitaplar ve örnekler üzerinden değerlendirmeler yer almaktadır. İç mimarlık alanında eğitim veren akademisyenler, eğitim alan öğrenciler ve sektörde çalışan tasarımcılara yol göstermek ve literatüre katkı sağlamak amaçlanmaktadır.