Foursquare ve Swarm Uygulamalarını Kullanarak Yer Bildirimi (Check-In) Yapma Davranışı ile Markalara/Mekanlara Karşı Tutum Ve Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Creative Commons License

Bakır N. O. , Aydoğan S.

20. Ulusal Pazarlama Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 10 - 13 Haziran 2015, cilt.1, ss.195-210

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Eskişehir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.195-210

Özet

Bu çalışmanın amacı, son yıllarda Foursquare adıyla hayatımıza giren ve yakın geçmişte Swarm adı altında kullanıcılarına çeşitli yenilikler sunan yer bildirim (check-in) uygulamasının üniversite öğrencileri tarafından kullanımları ile yer bildirimi yapılan mekânlara/markalara karşı tutum ve satın alma niyetine etkisini ortaya çıkartmaktır.

Araştırmada, üniversite öğrencilerinin en fazla tercih ettiği mekânlar, “Cafe”, “Bar”, “Okul”, “Restoran” ve “Alışveriş Merkezi”dir. Toplam 263 geçerli anket analize tabi tutulmuştur. Yapılan regresyon analizi sonucuna göre, öğrencilerin markalara/mekânlara karşı tutumları ve satın alma niyeti üzerinde etkili olan faktörler “eğlence ve iletişim halinde olma” ile “görüş bildirme ve keşfetme” olduğu ortaya çıkmıştır.

The purpose of this study is to reveal that in recent years entering our lives with the name of Foursquare which recently offering a variety of innovations to the users under the name of Swarm check-in applications by using university students with bearing of an attitude to the check-in brands/places and its effect on purchase intention.

The research was conducted on university students most favoured places are “cafe”, “bar”, “school”, “restaurant” and “shopping malls”. The total number of usable surveys were 263. According the regression analysis results, two factors emerged as having an effect on brands/places attitude and purchase intention: “to be entertainment and communication” and “comment and discovery”.