Pharmacophore Modeling For Design of Multi-Target CAs Inhibitors


gürel n., TOK F. , TÜRK S., KARAKUŞ S. , TAŞKIN TOK T., KAYMAKÇIOĞLU B.

UEMK Conferences, 12 - 13 Ekim 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri