Nonalkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı ve Mikrobiyota


Güneş F. E. , Emiroğlu E.

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.3, no.3, pp.254-262, 2018 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 3 Issue: 3
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.5336/healthsci.2017-58235
  • Title of Journal : Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.254-262

Abstract

.: DERLEME
Nonalkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı ve Mikrobiyota
Non-Alcoholic Fatty Liver Disease and Microbiota
Elif EMİROĞLUa, Fatma Esra GÜNEŞb
aBeslenme ve Diyetetik AD, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
bBeslenme ve Diyetetik AD, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2018;3(3):254-62
doi: 10.5336/healthsci.2017-58235
Makale Dili: TR
Tam Metin
ÖZET
Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAYKH); siroz, karaciğer kanseri ve karaciğer hastalıkları ile ilişkili ölümlere kadar ilerleyebilen ciddi bir hastalıktır. Batı ülkelerinde kronik karaciğer hastalıklarının en yaygın sebebidir ve 2030 yılı itibarıyla karaciğer nakli için en sık görülen endikasyon hâline gelmesi beklenmektedir. On yıl kadar önce NAYKH'nin yalnızca karaciğerle ilişkili mortalite ve morbidite yükü dikkat çekerken, günümüzde karaciğer dışı organları da etkileyebilen çok sistemli bir hastalık olduğuna dair kanıtlar artmıştır. Mikrobiyota; ağızdan kolona kadar gastrointestinal alanda kolonize olan, bakteri, virüs, mantar ve parazit populasyonlarından meydana gelmektedir. Mikrobiyota dengesinin bozulması; obezite, malnütrisyon, nörolojik hastalıklar, inflamatuar bağırsak hastalıkları, kanser ve birçok hastalıkla yakından ilişkilidir. Bağırsak mikrobiyotası NAYKH'nin gelişiminde ve ilerleyişinde de rol oynamaktadır. Mikrobiyota; bağırsaklarda artmış geçirgenlik, endojen alkol üretimi, kolin metabolizmasında değişiklik, serum endotoksin düzeylerinde artış gibi birçok faktör ile NAYKH üzerinde etkili olabilmektedir. Bu çalışmada, NAYKH ile mikrobiyota arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı; mikrobiyota; diyet