MÂTÜRÎDÎ’DEN ŞEMSEDDİN ES-SEMERKANDÎ’YE ALLAH’IN FİİLİ SORUNU: O MÛCİB Bİ’Z-ZÂT MIDIR? FÂİL Bİ’L-İHTİYÂR MIDIR?


ALPER H.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ IV. ULUSLARARASI ŞEYH ŞABÂN-I VELÎ SEMPOZYUMU-HANEFÎLİK-MÂTURÎDÎLİK-, 5 - 07 Mayıs 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri