Yaşlı Hastaların Yaşlı Dostu Hastanelerden Beklentileri Üzerine İçerenköy Bayındır Hastanesi’nde Nitel Bir Araştırma


Gemlik H. N. , Saruhan E. N. , Arslanoğlu A.

Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, cilt.3, sa.5, ss.144-156, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 3 Konu: 5
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.29226/tr1001.2019.148.
  • Dergi Adı: Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.144-156

Özet

Yaşlı dostu hastaneler, yaşlı hastaların ihtiyaçlarına yönelik fiziksel çevre ve hizmet süreçleriyle yaşlı bireylerin bakım ve tedavi hizmetlerini en iyi şekilde karşılayan sağlık kuruluşlarıdırlar. Bu çalışmanın amacı yaşlı hastaların yaşlı dostu hastanelerden beklentilerini ortaya koymak ve yaşlı dostu hastaneye gelen yaşlı hastaların hastaneye bakış açısını anlayabilmektir. Çalışma evrenini İstanbul Anadolu yakasında bulunan yaşlı dostu hastaneden hizmet alan 65-87 yaş grubundaki on hasta oluşturmaktadır. Çalışmada geçerliliği ve güvenilirliği sağlanmış açık uçlu sorular, yaşlı hastaların demografik özelliklerine ilişkin sorular araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. Elde edilen bulgular betimsel ve içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırmada görüşülen yaşlı hastaların yaşlı dostu hastane konsepti hakkında bilgilerinin olmadığı saptanmıştır. Yaşlı hastaların yaşlı dostu hastanelerden beklentilerine ilişkin bulgular incelendiğinde ise; hastanelerden daha fazla renk ve ışıklandırma, sessiz ve sakin bir ortam bekledikleri görülmüştür. Yaşlı hastaların sosyalleşmesinde hastanelerin önemli bir rolünün olduğu söylenebilir. Yaşlı hastaların kendilerine gösterilen yaşlı dostu yaklaşımın hastaneye bakış açılarını olumlu yönde etkilediği söylenebilir.