Travma Olgularında Endodontik Yaklaşım: İki Olgu Sunumu


BAKIRCI T. , ÖZLE O. , TÜRKAYDIN D. , BAŞTÜRK F. B.

8nci Uluslararası Endodonti Sempozyumu, 10 - 13 Mayıs 2018