MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN UYUM SORUNLARI


Creative Commons License

Ersoy S. , Yılmaz Ö., Tunçalp K.

1. International Vocational and Technical Education Technologies Congress, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2004, cilt.1, sa.1, ss.100-105

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.100-105

Özet

Mekatronik, makine, malzeme, elektrik/elektronik ve bilgisayar teknolojilerinden oluşan ortak bir disiplindir. Mekatronik eğitimi ülkemizde yeni olmasına karşılık diğer alanlarda bu konuya duyulan yoğun ilginin neticesinde kendine ait bir çalışma alanı yaratmıştır. Ülkemizde bu alana yönelik yetişmiş insan gücü henüz oluşmamışken, branşın ihtiyaç duyduğu işgücü bu bölüme temel oluşturan alandan sağlanmaktadır. Bu durum dezavantaj gibi gözükse de aslında değişik alanlardan bir sinerji yaratmakta ve diğer alanların sahip olduğu bakış açısını da tanımaktadırlar. Örneğin, iş sürecinde bir makine öğrencisi benimsediği kendi alan prensiplerinin yarattığı yaklaşıma göre elektroniğin prensiplerine de bağlı kalarak geniş bir bakış açısı ile olayları değerlendirebilmektedir. Bu değerlendirmeyi oluşturan yapıyı kurmakta değişik branşlardan gelen öğrencileri bir arada tutma, aynı eğitim ve çalışma ortamında yabancı kalabilecekleri konularda beraber eğitim almaktadırlar. Bu çeşitlilik öğrenciler üzerinde uyum sorunları yaratmakla beraber bu uyum sorunları, öğrenciler üzerinde psikolojik baskı ve derslere olan ilginin azalmasına sebep olabilmektedir. Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi’nde Mekatronik Teknik Öğretmeni yetiştirilmesi amacıyla 2003 – 2004 yılında öğretime başlanmış ve bu dönemde 31 öğrenci eğitimine alınmıştır. Bugüne kadar mesleki eğitim sistemimizde mekatronik eğitimi bölümüne kaynak oluşturacak orta öğretim kurumu bulunmamaktaydı. Ancak, 2004 – 2005 öğretim yılında MEB Türkiye çapında yeni bölümler açmıştır. Bu çalışmada belirtilen öğrencilerin Mekatronik Teknik Öğretmenliği Programındaki eğitimleri sırasında yaşadıkları veya yaşayabilecekleri sorunları ortaya çıkarmak ve sorunlara çözüm önerileri getirilebilmek için bir anket çalışması yapılmıştır.