Özel Sağlık Kuruluşlarında Hekimlerin Hizmet Alımı Yoluyla Çalıştırılmalarının İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Sonuçları


KARABACAK E.

III. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi, 9 - 12 Ekim 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri