A COMPARISION OF THE READING COMPREHENSION QUESTIONS IN PISA 2009 AND NATIONAL LEVEL DETERMINATION EXAM IN TURKEY


Creative Commons License

Aşıcı M., Baysal Z. N. , Şahenk Erkan S. S.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.210-217, 2012 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 2
  • Publication Date: 2012
  • Title of Journal : Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.210-217

Abstract

PISA Exams, which is administered in OECD countries and in other countries which are willing to participate although they are not a member of OECD, aim to assess 15-year-old young people’s capacity to use their knowledge and skills they acquire during the compulsory education in real-life experiences. PISA 2009 assessed mainly reading comprehension. National Level Determination Exam, on the other hand, aims to determine how far the students studying at the 2nd stage of the primary school have achieved the objectives stated in the curriculum developed by Ministry of Education in Turkey. In this study, reading comprehension question types in PISA 2009 and Turkish question types in National Level Determination Exam are compared. The study aims to identify the quality of the questions in National Level Determination Exam by making a comparison with the questions in PISA 2009. In the comparison of these two exams administered for different purposes, it is determined that the questions in National Level Determination Exam focus on understanding the text, texts which are included in the exam generally personal text, and in terms of the attitude of the reader , they need collecting information and interpretation. In addition, reading comprehension questions in National Level Determination Exam equals intensity to Level 2 and 3 questions in PISA. Considering these results, National Level Determination Exam should be revived and reconstructed according to PISA principals which question the changing understanding of education all around the world. Key Words: PISA, National Level Determination Exam, Reading Comprehension Skills.

OECD ve bu organizasyon dışında kalan istekli ülkelerin katıldığı PISA sınavı, 15 yaş grubu öğrencilerin zorunlu eğitim sonunda kazandıkları bilgi ve becerilerini gerçek hayata aktarma potansiyellerini ölçmektedir. PISA 2009 sınavı okuma becerileri ağırlıklıdır. SBS sınavı ise, MEB tarafından hazırlanan ilköğretimin 2. kademesinde öğrenim gören öğrencilerin müfredatta yer alan derslerin kazanımlarındaki durumu belirlemeye yöneliktir. Bu çalışmada PISA 2009 okuma becerileri soru tipleriyle SBS 2009 sınavındaki Türkçe soru tipleri karşılaştırılmıştır. Çalışmanın amacı ise PISA’yı temel alarak, karşılaştırma sonrasında SBS sorularının niteliğini ortaya koymaktır. Yapılış amacı, farklı olan bu iki sınavda SBS’de soruların metni anlamaya odaklandığı, seçilen metinlerin çoğunlukla kişisel metin türünde olduğu, okuyucunun metne yaklaşımları açısından bilgiyi bir araya getirme ve yorumlama boyutunda yer aldığı görülmüştür. Yine, SBS Türkçe sorularının PISA kriterlerine göre yoğun olarak 2 ve 3. düzeyleri sorguladığı belirlenmiştir. Bu sonuçlardan hareketle SBS sınavının, dünyada değişen eğitim anlayışını sorgulayan PISA kriterlerine göre yeniden gözden geçirilmesi ve yapılandırılması önerilmiştir. Anahtar Kelimeler: PISA, SBS, okuma becerileri.