Târîhu ilmi’l-kırââti ve turuku tedrîsî ve muessesâtuhû fî Turkiyâ


Akdemir M. A.

TUNUS, İlmu’l-Kırââti Beyne Sebâti er-rivâyeti ve en-nakli ve tehavvuli keyfiyyeti en-nutkı abra el-usûri” Uluslararası Kıraat Sempozyumu, Tuzer, Tawzar, Tunus, 18 - 19 Mayıs 2013, ss.1-31

  • Basıldığı Şehir: Tawzar
  • Basıldığı Ülke: Tunus
  • Sayfa Sayısı: ss.1-31