Sulandırma Yoluyla Marka Hakkına Tecavüzün Tespitinde Taraf İşaretleri Arasında Bağlantı Koşulu


Creative Commons License

Akın M. Y. , Büyükkılıç G.

Legal Hukuk Dergisi, cilt.14, ss.311-335, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 14
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: Legal Hukuk Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.311-335

Özet

1927’den bu yana gerek Amerika Birleşik Devletleri gerekse Avrupa Birliği marka hukukunda, sulandırmaya karşı koruma, sıklıkla tartışılan ve hakkında sayısız eser yazılan bir konu olmuştur. Buna karşılık Türk marka hukukunda sulandırma tipi koruma, ancak son dönemlerde dikkat çeker hale gelmiştir. Sulandırma, toplumun ilgili kesiminin taraf işaretleri arasında bağlantı kurması durumunda ortaya çıkabilecek bir tecavüz halidir. Bu sebepledir ki sulandırma korumasından yararlanabilmek için gerekli şartlardan biri, ilgili kesim nezdinde taraf işaretleri arasında bağlantının kurulmuş olmasıdır. 

Since 1927 till today, both in US and EU trademark, the issue of protection against dilution, has frequently been discussed and numerous articles has been written on this subject. In Turkish trademark law, on the other hand, the dilution type of protection has only gained attraction in the last era. Dilution is a type of infringement, which may occur only if the relevant sector of the public establishes a link between parties’ signs. This is the reason why one of the requirements that has to be satisfied in order to benefit from dilution protection, is the requirement of link between parties’ signs.