Kubital tünel sendromuna neden olan yeni etyolojik faktör Ekstraskeletal kondrom


ERDOĞAN F., KESMEZACAR H., ÖĞÜT R. T. , CANSÜ C. E. , KAYNAK G., TENEKECİOĞLU Y.

14. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2014

  • Basıldığı Ülke: Türkiye