Kritik hastada akılcı ilaç seçim kriterleri


DENİZBAŞI ALTINOK A.

5th Eurasian Congress on Emergency Medicine, 10 - 13 Kasım 2016