İslam ın Örf Adet Verdiği Değer ve Türklerin Müslümanlaşmasını Kolaylaştıran Bazı Örf ve Adetler


KAHRAMAN A.

Türk Geçmişinden Ortak Türk geleceğine III Uluslar arası Folklor Konferansı, 13 - 16 Kasım 2005

  • Yayın Türü: Bildiri