Nonspesifik Bel Ağrısında Konservatif Tedavi Yaklaşımları


Can H. B. , Kuru Çolak T. , Acar G.

Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.1-14, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 3 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-14

Özet

Bir halk sağlığı problemi olan bel ağrısı, dünyada dizabiliteye neden olan durumların başında gelmektedir. Ağrının neden kaynaklandığının bilinmediği nonspesifik bel ağrısı en yaygın görülen formudur ve tedavisinde ağrı ve ağrının neden olduğu durumlara odaklanılmaktadır. Bu derlemenin amacı, nonspesifik bel ağrısı olan hastaların tedavisinde kullanılmakta olan güncel tedavi yaklaşımlarının ağrı ve ağrının yol açtığı durumlardaki etkinliklerini incelemekti. PubMed, PEDro, Cochrane kütüphanesi, Ovid, MEDLINE, SUMsearch ve Google Scholar veritabanlarında 1 Ocak 2009-1 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılan arama sonucu ulaşılan randomize klinik çalışmalar, randomize kontrollü çalışmalar, sistematik derlemeler ve meta analizler derlemeye dâhil edildi. Literatür analizi, kronik nonspesifik bel ağrısının tedavisinde motor kontrol egzersizlerinin manuel tedavilere benzer sonuçlar sağladığına dair orta-yüksek düzeyde; spinal manipülatif tedavinin de diğer müdahalelere göre klinik olarak etkili olmadığı ancak kısa süreli ağrı ve fonksiyonu iyileştirdiğine dair yüksek düzeyde kanıt olduğunu göstermiştir.

Low back pain, a public health problem, is one of the leading causes of disability in the world. Nonspecific low back pain where the cause of pain is unknown is the most common form of low back pain. The treatment should focus on the pain and the pain induced changes. The aim of this review was to examine the effectiveness of current approaches in the treatment of pain and pain-related conditions in the management of nonspecific low back pain. The Pubmed, PEDro, Cochrane Library, Ovid, MEDLINE, SUMsearch and Google Scholar were searched to identify randomized clinical trials, randomized controlled trials, systematic reviews, and meta-analyzes, which were published between January 1, 2009 and August 1, 2019. The literature analysis showed that there was moderate to high quality evidence that motor control exercises have similar results as manual treatments, and there was high quality evidence indicates that spinal manipulative therapy was not clinically effective compared to other interventions but it was effective on short-term pain relief and functional status in chronic nonspecific low back pain.