Nörotoksin maruziyeti durumunda 3-piridin boronik asidin etkileri


Üstündağ F. D. , Ünal İ., cansız d., ÜSTÜNDAĞ Ü. V. , KARA SUBAŞAT H., MEGA TİBER P. , ...Daha Fazla

3rd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2020), 19 - 20 Mart 2020

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri