Tıbbı Dokümantasyon Tanımı Tarihçesi ve Önemi Üzerine Genel Bir Değerlendirme


Creative Commons License

Yalçınkaya B.

Bezmialem Aktüel, sa.8, ss.56-58, 2014 (Hakemsiz Dergi)

  • Yayın Türü: Makale / Kısa Makale
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Bezmialem Aktüel
  • Sayfa Sayıları: ss.56-58

Özet

Tıbbi sekreter; sağlık kurum ve kuruluşlarında belge, rapor, hasta işlemleri, istatistik ve kodlama, yazışma ve arşiv hizmetlerini yürüten, tıbbi bilgileri toplayıp, tıbbi dokümana dönüştürme bilgi ve becerisine sahip olan nitelikli sağlık personelidir.(1) Sağlık hizmetlerinde bilgi ve belge yönetimi, yazışma ve dosyalama için gerekli özenin mutlaka gösterilmesi gerekir