Düzce Üniversitesi Hastanesi ne Başvuran Romatoid Artritli Hastalarda MVK Mevalonat Kinaz ve NLRP12 NOD Benzeri Reseptör Protein 12 Genlerinin Ekspresyon Düzeylerinin İncelenmesi


BİRCAN KADIOĞLU D. , ERÖZ R., ATAOĞLU S., YÜCE H.

12. ULUSAL TIBBİ GENETİK KONGRESİ (ULUSLAR ARASI KATILIMLI), 5 - 09 Ekim 2016

  • Yayın Türü: Bildiri