What day is tomorrow? An Analysis in the Context of Food Safety, Worker Health and Children’s Rights


Ilgın C.

Türkiye Biyoetik Dergisi, vol.5, pp.24-27, 2018 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 5
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.5505/tjob.2018.79663
  • Title of Journal : Türkiye Biyoetik Dergisi
  • Page Numbers: pp.24-27

Abstract

The case analysis “Today is Sehymus” from Yalım and Koşan narrate the process of decision on the shutdown of a food production facility from the perspective of a food inspector and the possible effects of this process on the lives of the producer and his family, through an ethical perspective. These processes can also be analyzed in terms of the several disciplines of public health, including community nutrition, occupational health and safety, and child health. In the context of community nutrition and food safety, the responsibility of the inspector extends beyond the producer and his family, and concerns the whole community. The examination of workers’ health and the evaluation of production facility in terms of workplace safety must be in cooperation with the relevant institutions, even though the food inspector is not directly responsible for these assessments. In addition, public institutions and non-governmental organizations are among the possible stakeholders in the continuation of the education of the children who are prospective workers for this facility. The involvement of multiple disciplines in the topic of food safety and inspection, and possible ethical conflicts are inevitable. However, all these discussions are beneficial in terms of developing and improving norms on food safety, occupational health and children’s rights

Keywords: public health; food safety; food inspection; occupational health; child health 

Yalım ve Koşan’ın “Bugün günlerden Şeyhmus” başlıklı vaka analizi, bir gıda denetçisinin perspektifinden, gıda üretimi yapan bir işyerinin kapatılmasına dair karar sürecini ve bu sürecin işyeri sahibi ve ailesinin hayatları üzerindeki etkilerini etik perspektifiyle değerlendirmektedir. Bu süreç; toplum beslenmesi, iş sağlığı ve güvenliği, çocuk sağlığı gibi birçok halk sağlığı disiplini yönünden de analiz edilebilir. Toplum beslenmesi ve gıda güvenliği bağlamında, denetçinin sorumluluğu işletmeci ailenin ötesinde tüm toplumu ilgilendirmektedir. İşletmede çalışan işçilerin sağlığı ve işletmenin işyeri güvenliği yönünden değerlendirilmesi, gıda denetçisinin direkt olarak sorumluluğunda olmasa da ilgili kurumlarla işbirliği içinde olması şarttır. Ek olarak işletmede çalışacak çocukların sosyal güven içinde eğitimlerine devamında kamu ve sivil toplum kuruluşları da olası paydaşlar arasında yer almaktadır. Vakanın odaklandığı gıda güvenliği ve denetimi konusunda birden çok disiplinin tartışmada yer alması ve etik çatışmaların oluşması kaçınılmazdır. Ancak tüm bu tartışmalar, gıda güvenliği, iş sağlığı ve çocuk hakları konularında normların belirlenmesi ya da geliştirilmesinde fayda sağlayacaktır.

Anahtar kelimeler: halk sağlığı; gıda güvenliği; gıda denetimi; iş sağlığı; çocuk sağlığı