Enzim Kataliz Mekanizmaları ile Rasyonel İlaç Tasarımı: Monoamin Oksidaz Enziminin Kovalent Geri-dönüşümlü İnhibisyonu


ERDEM S.

5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi,Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 30 Mart - 02 Nisan 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri