Farklılıkla Öğrenme Antrenmanlarının Basketbol Oyuncuları Üzerindeki Etkisi


Creative Commons License

Özçelik M., Alpullu A.

Eurasian Research in Sport Science, cilt.4, ss.34-52, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 4
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.22396/eriss.2019153191
  • Dergi Adı: Eurasian Research in Sport Science
  • Sayfa Sayıları: ss.34-52

Özet

Antrenmanın başlıca amacı sporcuları müsabakalara en iyi şekilde hazırlamaktır. Genel hatlarıyla incelendiğinde antrenman yöntemleri, doğrusal ve farklılıkla öğrenme olarak iki ana öğrenme yöntemi içermektedir. Fakat hangi yöntemin daha etkili olduğu konusunda tartışmalar devam etmektedir. Yaptığımız bu çalışmanın amacı farklılıkla öğrenme yönteminin antrenman programlarına eklenip 16- 18 yaş aralığındaki yarışmacı genç erkek takım basketbol oyuncularının, basketbol sporunun temeli olan pas verme, şut atma, top sürme ve turnike parametreleri üzerindeki etki ve gelişimlerini test etmek ve bu konudaki literatür açığını doldurmaktır. 16-18 yaş aralığındaki UPS Spor ve Kültür Kulübü Yarışmacı Basketbol Genç takımı oyuncularından gönüllü olarak 24 erkek sporcu bu çalışmada yer almıştır. Çalışmada basketbol becerilerini test amacıyla German Heidelberger Basketball Test kullanılmıştır. Oyuncular 12’ şer kişilik kontrol ve deney grubu olarak ayrıldıktan sonra ön teste tabii tutulmuştur. Ön test sonrası sekiz hafta boyunca haftada dört gün, deney grubuna, farklılıkla öğrenme yöntemi ile zenginleştirilmiş basketbol antrenman programı takip ettirilmiştir. Kontrol grubu ise altı gün boyunca olağan basketbol antrenman programlarına devam etmişlerdir. Analiz sonuçları için SPSS Statistics 23.0 programında Wilcoxon testi ve denekler arasındaki anlamlı farklılık için ise T testi yapılmıştır. Beceri testinde ön test ile son test arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Kontrol ve deney grubu arasındaki anlamlı farka baktığımız T testinde iki grup arasındaki tüm becerilerde anlamlı farklılık bulunmuştur. (p <0.05)