BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMET SUNUMUNDA CİNSEL YÖNELİM VE CİNSİYET KİMLİĞİ


Creative Commons License

Uzuner A.

Birinci Basamakta Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığına Yaklaşım, Füsun Ayşin ARTIRAN İĞDE, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.78-82, 2020

  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.78-82
  • Editörler: Füsun Ayşin ARTIRAN İĞDE, Editör

Özet

ÖZET Bu yazıda cinsiyet kimliğinin ve cinsel yönelimin sağlık hizmeti sunumuna etkisi anlatılmaktadır.

Cinsel kimliği ve yönelimi toplumun genel olarak kabul verdiği tanımların içinde yer alan kadın ve

erkeklerin içinde yaşadıkları toplumun normlarına göre farklılık göstermekle birlikte sağlık hizmetlerine

ulaşmada engelleri olduğu bilinmektedir. LGBTI bireyler ise bu engelleri daha farklı biçimlerde ve daha

ciddi boyutlarda yaşamakta ve hizmetlere yeterli şekilde ulaşamamaktadırlar. Sağlık hizmetlerine ulaşmada

hakkaniyet bir insanlık hakkıdır. Topluma özgü engeller belirlenmeli, bu engellerin ortadan kaldırılması

ve hakkaniyetli bir sağlık hizmeti sağlanması için topluma dayalı ve sağlık sisteminin

düzenlenmesine yönelik müdahaleler planlanmalı ve gerçekleştirilmelidir.

Anah tar Ke li me ler: Cinsel davranış; cinsiyet kimliği; eşcinsellik; sağlık eşitliği

ABS TRACT In this manuscript, the effect of gender identity and sexual orientation on health care provision

has been mentioned. Women and men of whom sexual identity and orientation are defined as normal

by the population in general have some barriers to reach health services depending on the population

norms in which they live. LGBTI population live these barriers in different and severe conditions and

can not reach the health services sufficiently. Equity to reach the health services is a human right. In a

population the barriers should be investigated and appropriate population based and health system oriented

interventions should be planned and realized to eliminate these barriers and to provide equitable

health services.

Keywords: Sexual behavior; gender ıdentity; homosexuality; health equity

ABS TRACT In this manuscript, the effect of gender identity and sexual orientation on health care provision

has been mentioned. Women and men of whom sexual identity and orientation are defined as normal

by the population in general have some barriers to reach health services depending on the population

norms in which they live. LGBTI population live these barriers in different and severe conditions and

can not reach the health services sufficiently. Equity to reach the health services is a human right. In a

population the barriers should be investigated and appropriate population based and health system oriented

interventions should be planned and realized to eliminate these barriers and to provide equitable

health services.

Keywords: Sexual behavior; gender ıdentity; homosexuality; health equity