Integrated Production-Distribution and Reverse Logistics Planning for a Multi-Echelon Supply Chain Network


Yılmaz E. , Bilgin E.

RS - Research Studies Anatolia Journal, vol.2, no.4, pp.55-71, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 4
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.33723/rs.478610
  • Title of Journal : RS - Research Studies Anatolia Journal
  • Page Numbers: pp.55-71

Abstract

As a general definition, supply chain is the system that includes the whole of the transactions that the product and service pass through from raw material to the end customer such as demand forecast, supply, production, inventory management, distribution, reverse logistic, etc. and flow of information and physical product. The separate planning of the processes in the Supply Chain Network may lead to wrong decisions due to the fact that the decisions made in each planning stage are chained to the other. However, if it is planned integrated when, where and how much a product on the network should be produced, when, how much and to where it should be distributed, and when, how much and from where should be collected, the more accurate decisions will be made in terms of cost and quality.

In this study, an integrated production-distribution and reverse logistics planning model for a multi-echelon supply chain network is formulated. The proposed model considers a network consisting of a production facility and multiple distribution centers. The facility produces a single perishable product. A homogenous fleet of vehicles delivers the product from facility to distribution centers and collects return product from distribution centers to recycling center. The objective of the proposed mixed integer linear model is to minimize the total cost of production, inventory holding at facility and distribution centers and towards and reverse distribution.

Tedarik zinciri genel tanımıyla; ürün ve hizmetin hammaddeden başlayıp son müşteriye ulaşana kadar geçirdiği talep tahmini, tedarik, üretim, stok, dağıtım, geri dönüşüm vb. işlemlerin, bilgi ve fiziksel ürün akışının bütününü içeren sistemdir. Tedarik Zinciri Ağında yer alan işlemlerin ayrı ayrı planlanması, her planlama adımındaki kararların diğerini zincirleme etkilemesi nedeniyle yanlış kararlara neden olabilmektedir. Oysa ağ üzerinde bir ürünün ne zaman, ne miktarda üretileceği, hangi araçla ne miktarda dağıtılacağı ve ne zaman nereden ne miktarda geri toplanacağı birlikte planlandığında maliyet ve kalite bakımından daha doğru kararlar verilebilecektir.

Bu çalışmada, bozulabilir bir ürünün, bir fabrikada üretimi, bu fabrikadan birden fazla dağıtım merkezine birden fazla araç ile dağıtımı ve iade ürünlerin geri toplanarak yeniden işleme merkezine satılmasını birleşik ele alan çok kademeli bir tedarik zinciri ağı tasarlanmıştır. Çalışmada önerilen karma tamsayılı programlama modelin amacı, toplam üretim, ileri ve geri dağıtım ve stok maliyetlerini (sabit üretim, değişken üretim, fabrikadaki stok, dağıtım merkezindeki stok ve aracı kullanmanın ve geri dönüşüm merkezine uğramanın sabit ulaştırma maliyetleri toplamı) en az yapmaktır.