Türkiye'de Yabancı Bankaların Etkinliği; Veri Zarflama Analiz Uygulaması


Creative Commons License

Akbalık M. , Sırma İ.

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, cilt.4, sa.8, ss.1-16, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 4 Konu: 8
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-16

Özet

Bu çalışmada 2001 krizi sonrası Türk Bankacılık sektörüne satın alma ve ortaklık şeklinde dahil olan yabancı sermayeli bankaların sistem içindeki faaliyet etkinliği incelenmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde genel olarak Türk bankacılık yapısına değinilmiştir. Konunun devamında tarihi süreçte yabancı bankaların Türk bankacılığı içindeki yeri açıklanmıştır. Yabancı bankaların etkinliğine ilişkin yapılan bu çalışmada, ayrıca etkinliğin tanımı yapılmış devamında ölçümüne ilişkin teorik yaklaşımları vurgulanmıştır. Çalışmanın temel ayaklarından olan Veri zarflama analizi de teorik altyapısıyla birlikte açıklanmıştır. Çalışmanın son kısmında ise yabancı bankaların etkinliğine ilişkin olarak 2008-2012 dönemi için veri zarflama analizi uygulaması yapılarak çalışma sonuçlandırılmıştır. Çalışma sonucunda yabancı bankaların etkinliğinin yıllar içinde azaldığı ve ölçek olarak da sistem içindeki ağırlıklarının belirleyici olmadığı gözlemlenmiştir.

This study analyses the efficiency of foreign banking systems included within the Turkish Banking sector, having become either owners or partners, after the 2001 economic crisis. The first part of the study touches on the Turkish banking system in general. The next part explains the history of the entry of foreign banks into the Turkish banking system. In this study which analyses the efficiency of foreign banks, the term “efficiency” is defined and then theoretical approaches to its measurement have been emphasised. One of the fundamental aspects of this study which is the Data Envelopment Analysis’ and its theoretical structure are explained. In the last part of the study we use the Data Envelopment Analysis’ to analyse foreign banking activity for the 2008-2012 period. We conclude that foreign banking activity has decreased over the years and any significant influence has not been observed.