Borcun İşletmelerde Stratejik Kullanımı


Söylemez A. O.

in: Stratejik Finansal Yönetim, Hasan Dinçer,Ümit Hacıoğlu,Serhat Yüksel, Editor, Orion, Ankara, pp.263-286, 2017

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2017
  • Publisher: Orion
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.263-286
  • Editors: Hasan Dinçer,Ümit Hacıoğlu,Serhat Yüksel, Editor

Abstract

Borç geniş anlamda iki taraf arasında karşılıklı edimlerin yerine getirilmesini gerektiren hukuki bir bağı ifade eder. Burada söz konusu olan taraflar alıcı ve satıcıdır. Alıcının üzerine düşen borç, alım bedeli borcudur ve bunu satıcı tarafa öder. Satıcının üzerine düşen borç ise mal satılmışsa malın kendisinin ve mülkiyetinin alıcıya teslimi, hizmet satılmışsa hizmetin tamamen ifasıdır. Borcun geniş tanımından başka bir de dar tanımı mevcuttur. Dar anlamıyla borç daha ziyade günlük yaşamda da kullandığımız şekilde tek yönlü bir parasal yükümlülüğü ifade etmektedir. Dar anlamıyla kullanıldığında da iki taraf arasında bir ilişki kurulmaktadır ancak taraflardan biri (para ödemekle yükümlü olan taraf) borçlu taraf olurken, diğer taraf alacaklı olmaktadır. Bu çalışmada borç ilişkisi işletme finansmanı açısından dar anlamıyla ele alınmış ve borcun işletmeler açısından finansal maliyetleri ve nakit yönetimini kontrol amacıyla stratejik bir unsur olarak görülmesi gerektiği üzerinde durulmuştur..