Uysal B, Yeğen G, Arıcıoğlu F, Aksu NB. Eczane içi uygulamalarda yeni bir bakış açısı: Nöropazarlama.


Uysal B., YEĞEN G., ARICIOĞLU F. , AKSU N. B.

3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, 26 - 29 Nisan 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri