3 Boyutlu Yazıcı Desteği ile Nüvesiz Tip Alternatör Tasarımı


Aslan T., Aküner M. C.

8th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, 23 - 25 Eylül 2020, ss.650-657

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Sayfa Sayıları: ss.650-657

Özet

750 Watt’a kadar son kullanıcı tarafından da kolayca üretilebilen Sürekli Mıknatıslı Senkron Alternatör (SMSA) tasarımı, alternatif enerjinin yaygınlaşması için oldukça önemlidir. Prototip alternatör üretimi, stator, rotor ve gövde yapısının kompleks bir çalışma ve farklı makinelerde çeşitli işlemler sonucunda gerçekleştirilebildiğinden zorlu bir süreçtir. Bu nedenle 3 boyutlu yazıcı desteği ile çeşitli içerikte Polimer esaslı (PLA) malzeme kullanılarak stator, rotor ve gövde üretimi sağlanabilir. Bu çalışmada standart bir 3 Boyutlu (3B) yazıcıyla çeşitli PLA filamentleri kullanılarak üretilebilecek bir SMSA modellenmiş ve analiz edilmiştir. Bu çalışmanı amacı, yeni bir üretim yöntemi kullanarak, elektrik makinelerinin gelişimine orijinal bir katkı sağlamaktır.