Design of Purchasing and Payment Cycle Through ERP System in a Retail Business


Rauf M., Doğan S. , Tarhan Mengi B.

MUHASEBE FİNANSMAN DERGİSİ (MUFAD), no.87, pp.65-88, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.25095/mufad.756211
  • Title of Journal : MUHASEBE FİNANSMAN DERGİSİ (MUFAD)
  • Page Numbers: pp.65-88

Abstract

ERP systems that expand their field of application with each passing day enable the enterprise to operate in an integrated manner the purchasing and payment process as well as many business processes. But the increase in the volume of information related to business processes and the lack of the necessary internal control medium during the installation of ERP systems expose enterprises to different risks of frauds. In this study, an appropriate purchasing and payment cycle procedure has been designed through ERP system for a company operating in retail sector. It has been explained how the purchasing and payment process works through ERP systems and it has been tried to explain which control measures can be taken to prevent wrongs and frauds in the process.

Her geçen gün kullanım alanı genişleyen ERP sistemleri, işletmenin satın alma ve ödeme süreci ile beraber birçok iş sürecinin entegre olarak çalıştırılabilmesine imkân sağlamaktadır. Ancak iş süreçleri ile ilgili bilgi hacminin artması ve ERP sistemlerinin kurulumu sırasında gerekli iç kontrol ortamının yaratılmaması işletmeleri farklı hile riskleri ile karşı karşıya bırakmaktadır. Çalışmada perakende sektöründe faaliyet gösteren bir firma için ERP sistemi üzerinden uygun satın alma ve ödeme döngüsü prosedürü tasarlanmıştır. Satın alma ve ödeme sürecinin ERP sistemleri üzerinden nasıl işlediği anlatılmış olup, süreçte karşılaşılabilecek hata ve hileleri önlemede hangi kontrol önlemlerinin alınabileceği açıklanmaya çalışılmıştır.