FUTBOLCULARDA İMGELEME ÇALIŞMALARININ PROBLEMÇÖZME ÜZERİNE ETKİSİ


Creative Commons License

Aldemir G. Y. , Biçer T., Kızıldağ E.

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.2, pp.37-45, 2014 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 2
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.37-45

Abstract

Bu araştırmanın amacı, elit sporcuların başarılarını artırmada imgeleme çalışmalarının problem çözme becerisi üzerine etkisini incelemektir. Araştırma grubu, İstanbul Beylerbeyi Spor Kulübü’nde, en az 3 yıl spor deneyimi olan, aktif, lisanslı olarak futbol oynayan, 16-20 yaş arası, 100 çalışma, 100 kontrol olmak üzere toplam 200 gönüllü erkek sporcudan oluşmaktadır. Çalışma grubuna, 20 hafta boyunca, haftada 3 gün, günde 30 dakika imgeleme çalışma programı uygulanmıştır. Kontrol grubuna ise hiç bir çalışma uygulatılmamıştır. Araştırmanın başında ve sonunda tüm katılımcılara (çalışma ve kontrol grubuna) Problem Çözme Envanteri (PÇE) uygulanmıştır. Araştırmanın sonunda, analiz sonuçlarına göre, imgeleme çalışma programına katılan futbolcuların problem çözme becerilerinde genel değerlendirmede ve tüm alt başlıklarda istatistiksel olarak anlamlı çıkan bir artış (p<0,05) bulunurken kontrol grubunun problem çözme becerilerinde bir değişiklik (p>0,05) tespit edilmemiştir. Sonuç olarak; elde edilen bulgular ışığında, imgeleme çalışma programlarının futbolcuların problem çözme becerileri üzerinde olumlu etkileri olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Futbol, imgeleme, imgeleme çalışma programı, problem çözme becerisi