Yenilenebilir Enerji Kullanımı Açısından Türkiye'nin OECD Ülkeleri Arasındaki Yeri


Selam A. A. , Özel S. , Arıoğlu M. Ö.

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.0, no.0, pp.317-334, 2014 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 0 Issue: 0
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.317-334

Abstract

Tükenen doğal kaynaklar, küresel ısınma, iklim değişiklikleri ve dünyada hızla artan enerji kullanımı yenilenebilir enerji kaynaklarını önemli bir noktaya taşımaktadır. Fosil yakıtların da yakın gelecekte tükenme ihtimali göz önüne alındığında, doğal akışıyla insanlığa direkt ya da dönüştürülerek enerji sağlayan temiz ve yenilenebilir kaynakların kullanılması zorunlu hale gelmektedir. Türkiye’nin de 20 kurucu üyesinden biri olduğu OECD ülkeleri için yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimi ve kullanımı son yıllarda artan bir eğilim göstermektedir. Birçok OECD ülkesi yenilenebilir enerji konusunda yeni yatırımların yapılabilmesi için bu alana yönelik devlet politikaları oluşturup, yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimini ve kullanımını teşvik etmektedir. Bu açıdan Türkiye’nin de son yıllarda yenilenebilir enerji kaynakları alanında yaptığı düzenlemeler, yeni yatırımları destekler niteliktedir. Bu yatırımların etkisini gözlemlemek için son beş yılın OECD verileri incelenmiştir. Bu çalışmada bir OECD ülkesi olarak Türkiye’nin yenilenebilir enerji kullanımı açısından yeri tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerle ortaya koyulmaktadır. Türkiye’nin bu alanda, OECD Avrupa, OECD Asya-Okyanusya, OECD Amerika ülkeleri ile karşılaştırılıp, konumu belirlenmektedir.