ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET İSTİSMAR VE İHMALE FARKLI BAKIŞ AÇILARI BİR LİTERATÜR TARAMASI


BABACAN GÜMÜŞ A., ERDEM Ö. , ŞIPKIN S.

3.ULUSLARARASI FARKLI ŞİDDETBOYUTLARI VE TOPLUMSAL ALGI KONGRESİ, 21 - 22 Nisan 2017