Furniture Design and Space Attachment in Educational Places: Marmara University Faculty of Fine Arts’ Campus Project


Creative Commons License

Eti Proto F. M. , Soyupak İ., Koç Sağlam C.

Tasarım + Kuram, vol.15, no.28, pp.111-121, 2019 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 28
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.14744/tasarimkuram.2019.29200
  • Title of Journal : Tasarım + Kuram
  • Page Numbers: pp.111-121

Abstract

Abstract

In order to achieve educational goals, all of the partners in the education mechanism should be interested, eager and continuous participants. Educational spaces and furniture as parts of these spaces support willingness, interest and continuity of the participants. With the help of original and suitable designs, it is possible to offer contemporary solutions and to improve educational spaces by meeting physical and emotional needs of the users. In this study, potential of original furniture designs is examined for education process. Within this perspective, needs of users from Marmara University Faculty of Fine Arts are analyzed, suitable furniture design projects are realized and impact of new designs are evaluated.

Keywords: Educational space, furniture, design, production

Öz

Eğitim ve öğrenimde belirlenen hedeflere ulaşmak; ancak bu alandaki paydaşların ilgili, istekli ve sürekli katılımcılar olmasıyla mümkündür. Eğitim mekanları ve mekanların bir parçası olan mobilyalar da paydaşların ilgi, istek ve sürekliliğini sağlamada yardımcı rol üstlenir. Özgün ve uygun tasarımlarla eğitim mekanları kullanıcılarının fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını giderecek iyileştirmeler yapmak ve çağdaş çözümler sunmak mümkündür. Bu araştırmada özgün mobilya tasarımlarının, eğitim sürecinde taşıdığı potansiyel irdelenmektedir. Bu bağlamda, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kampüsü kullanıcılarının gereksinimleri çözümlenerek, bu gereksinimlere uygun mobilya tasarımları gerçekleştirilmiş ve önerilen tasarımların yarattığı etki değerlendirilmiştir.