İmmunsuprese bir hastada tüberkuloz menenjiti Cryptococcus neoformans menenjit ikilemi


SAYIN E., KÖMÜRCÜ B., MÜLAZIMOĞLU L. , ÇERİKÇİOĞLU N.

3,ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ, KONGRESİ, Türkiye, 18 - 22 Kasım 2015

  • Basıldığı Ülke: Türkiye