İmplant Operasyon Öncesi Parsiyel Dişsiz Hastalarda Blok Kemik Greftleri ile ve Allogreftlerle Alveolar Kret Ogmentasyonu ve Sinüs Lifting.


GARİP H. , Sener B. C. , GÖKER M. K.

T.D.B. 10. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 17 - 21 Haziran 2003

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri